กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีคู่นอนหลายคนของวัยรุ่นในสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF