กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF