กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล