กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF