กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการไม่ตอบกลับแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ ในโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการติดตามไปข้างหน้าในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล