กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินการปนเปื้อนปริมาณเชื้อราในอากาศภายในห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF