กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ การเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) บนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของนิสิตระดับปริญญาตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล