กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF