กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล