กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF