กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรม และสภาวะสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF