กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ในชุมชน: กรณีศึกษา เปรียบเทียบ 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy