กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองเพื่อชะลอไตเสื่อมต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเมืองสรวง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy