กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกของการติดเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำในช่องท้องของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2562 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy