กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมวางแผนจำหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวล และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy