กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงเบาหวานโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และผลน้ำตาลในเลือด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy