กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะไอโอดีนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 24 สัปดาห์ ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 7 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy