กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก ของผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตสุขภาพที่ 7 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy