กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาภาวะโภชนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก ก่อนวัยเรียน (อายุ 3-5 ปี) ระหว่างโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาภาครัฐกับโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาภาคเอกชน ในพื้นที่คัดสรร เขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล