กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล