Contact

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
อาคาร 1 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรสตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Principal Contact

Rungrudee Wongchum
Phone +66823921820

Support Contact

รุ่งฤดี วงค์ชุม
Phone +66823921820