กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติของพยาบาลในการประเมินและจัดการปัญหาการกระทำรุนแรงต่อสตรีในระยะตั้งครรภ์ Nurses’ Attitudes toward Identifying and Management of Violence during Pregnancy Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy