กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ Factors associated with postoperative length of hospital stay of older patients undergoing coronary artery bypass graft Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy