กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถแห่งตนด้านการออกกำลังกายต่อความสามารถ ในการทำหน้าที่และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy