กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้านต่ออาการปวด ภาวะจำกัดความสามารถและพิสัยการเคลื่อนไหว ของหลังในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่ไม่ทราบสาเหตุ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy