กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2020) Download Download PDF