กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล