กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขตชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF