กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Verbal fluency ในผู้สูงอายุไทย ผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องเล็กน้อยของความสามารถสมอง และผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy