กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ: การสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy