โฮมีโอพาธีย์: ศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือกและการประยุกต์ใช้(Homeopathy: Science of alternative medicine and application)

Authors

  • นนท์ โสวัณณะ

Keywords:

โฮมีโอพาธีย์ การแพทย์ทางเลือก การประยุกต์ใช้/Homeopathy, Alternative Medicine, Holistic care

Abstract

บทคัดย่อ
การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ซึ่งคิดค้นโดยแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ ซามูเอล ฮาห์เนมานน์ เมื่อกว่า 200 ปี มาแล้ว
นั้นมีกฎสำาคัญ 3 ข้อในการรักษาผู้ป่วยคือ กฎของความคล้าย กฎการใช้ปริมาณยาในจำนวนน้อย และกฎการใช้
สารชนิดเดียว สมุนไพรตัวแรกที่ถูกนำมาปรุงและใช้ในการรักษาแบบโฮมีโอพาธีย์คือเปลือกต้น Cinchona
ที่ใช้ในการรักษาไข้มาเลเรีย นอกจากนี้กฎการใช้สารเจือจางซึ่งเป็นกฎข้อที่สองยังมีหลักการที่คล้ายคลึงกับ
การผลิตวัคซีนอีกด้วย ทำาให้โฮมีโอพาธีย์ในช่วงแรกถูกนำมารักษาผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อหรือป่วยโรคระบาด
และเมื่อระบบสุขภาพทั่วโลกดีขึ้น จากการค้นพบยาเพนนิซิลลินทำให้โฮมีโอพาธีย์ลดบทบาทลง ปัจจุบันสังคมโลก
เข้าสู่ภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เริ่มมีภาวะดื้อยาปฏิชีวนะ มีการนำการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นการดูแลการแพทย์
อย่างเป็นองค์รวมเช่น การแพทย์แผนจีน การแพทย์ธรรมชาติบำบัด รวมไปถึงการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ มาใช้ประโยชน์
ในระบบสุขภาพในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยบุคลากรทางการแพทย์ยังมีความรู้เกี่ยวกับ
โฮมีโอพาธีย์น้อยมาก บทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้และเข้าใจศาสตร์โฮมีโอพาธีย์ตลอดจนนำเสนอ
การประยุกต์ใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยพร้อมทั้งคำแนะนำสู่การพัฒนาการแพทย์
โฮมีโอพาธีย์ในประเทศไทย


Abstract
Homeopathy was discovered by Samuel Hahneman a German physician over 200 years ago.
The three important rules are law of similars, law of minimum dose and law of single remedy. The first herb has been used as homeopathic remedy is Cinchona bark which is well-known for treatment of malaria. In addition, law of minimum dose a second law of homeopathy is similar to a principle of the vaccine production. The homeopathy has been used earlier to treat patients with infectious and outbreak diseases. Following the development of health care systems and the discovery of penicillin the role of homeopathy was minimized. Upon the current global illness changed to a chronic illness with the occurrence of antibiotic drugs resistance, the role of many alternative medicine that base on holistic care such as traditional chinese medicine, natural base medicine including homeopathy brought back to health system in several countries.In Thailand, however the medical providers have less knowledge in homeopathy. This article serves to promote the understanding of homeopathy and to demonstrate the applications of homeopathy in foreign countries compared to Thailand and the recommendations for the development of homeopathy in Thailand were elucidated

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-28

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)