การติดเชื้อ Clostridium difficile และการเปลื่ยนถ่ายอุจจาระ(Clostridium difficile infection and fecal microbiota transplantation)

Authors

  • เตชินท์ ตรีวิโรจน์

Keywords:

คลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์, การเปลี่ยนถ่ายอุจจาระ, จุลินทรีย์ประจำถิ่น/Clostridium difficile, Fecal microbiota transplantation, Normal flora

Abstract

บทคัดย่อ
การติดเชื้อคลอสตริเดียม ดิฟฟิไซล์ (Clostridium difficile infection; CDI) แบบกลับเป็นซ้ำ (recurrent
Clostridium difficile infection) เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในอเมริกาและยุโรป ทำให้ผู้ป่วย
เสียชีวิต เสียทรัพย์สิน เสียสุขภาพ และเสียเวลา เป็นจำนวนมาก มีความพยายามหาวิธีในการรักษาการติดเชื้อดังกล่าว
ให้หายขาดหลายวิธี เช่น ทดลองใช้ยาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆ การรักษาด้วย โปรไบโอติก และการผ่าตัดร่วมกับการให้ยา
พบว่าผลการรักษาก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จนกระทั่งมีความพยายามรักษาภาวะดังกล่าวด้วยวิธีการเปลี่ยน
ถ่ายอุจจาระ (fecal microbiota transplantation: FMT) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวจีนที่ใช้ในการรักษา
ภาวะท้องเสีย หรือลำไส้อักเสบรุนแรง พบว่าการเปลี่ยนถ่ายอุจจาระให้ผลการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ C. difficile
แบบกลับเป็นซ้ำได้ดี มีอัตราการหายขาดสูง ยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา ปัจจุบัน FDA ของ
สหรัฐอเมริกาได้ลงความเห็นว่า FMT จัดเป็นทั้งยาและสารชีวภาพ (drug and biological product) มีไว้เพื่อใช้
กับผู้ป่วยติดเชื้อ C. difficile แบบกลับเป็นซ้ำ กรณีที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานปัจจุบันแล้วไม่ได้ผล


Abstract
Recurrent Clostridium difficile infection (CDI) is the very intensive problems in America and
Europe. This infection causes high mortality, poor health and loss of time and property. There are several methods using for recovery from the infection such as new antibiotics testing, probiotics using and surgery including medication, but the results are not satisfactory. Fecal microbiota transplantation (FMT), the traditional wisdom of the Chinese people used to treat diarrhea or severe inflammatory bowel, is the one of alternative method to treat this infection. This method results in high recovery rate from recurrent CDI with no complications from treatment. Currently, the United States FDA has determined that in the cases of standard treatment is not effective, FMT is the drug and biological product which intended for using in the patients with recurrent C. difficile infection.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-28

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)