การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนภายหลังการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันด้วยยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหัวใจด้านขวา/Early Percutaneous Coronary Intervention after Successful Fibrinolysis for Acute Myocardial Infarction in a Patient with Dextro

Authors

  • Arthit Wongsoasup
  • Worawut Roongsangmanoon

Keywords:

การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน, หัวใจอยู่ขวา/ Coronary intervention, Myocardial infarction, Dextrocardia

Abstract

บทคัดย่อ

          ผู้ป่วยที่มีหัวใจด้านขวาเป็นความผิดปกติที่พบได้น้อยมาก อุบัติการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่แตกต่างกับประชากรทั่วไป การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจต้องใช้เทคนิคพิเศษเช่น การตรวจรักษาหลอดเลือดด้วยภาพรังสีในมุมสะท้อนตรงข้าม การหมุนท่อสายสวนในทิศทางตรงข้ามปกติ  ผู้นิพนธ์ได้รายงานการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนภายหลังการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยการเปิดหลอดเลือดได้สำเร็จด้วยยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหัวใจด้านขวา

 

Abstract

Dextrocardia is an uncommon cardiac anomaly. The incidence of coronary artery disease in these individuals is not different from general population. Apart from standard percutaneous coronary intervention (PCI) procedure, some special technique should be considered, such as mirror image angiographic angulation, opposite-direction of catheters rotations. The authors describe a patient with dextrocardia who presented with ST-segment elevation myocardial infarction and was successfully treated with fibrinolysis and PCI as an early invasive strategy.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Case Report/Series (รายงานผู้ป่วย)