การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผลกระทบทางชีวภาพ; Electromagnetic radiation from mobile phone and its biological effect

Authors

  • Wanna Chongchitpaisan
  • Phongtape Wiwatanadate

Keywords:

การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, โทรศัพท์เคลื่อนที่, ผลกระทบทางชีวภาพ, electromagnetic radiation, mobile phone, biology effect

Abstract

บทคัดย่อ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันสามารถตอบสนองชีวิตที่ทันสมัยและสะดวกสบาย ทำให้มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์  บทความนี้จึงเป็นการแสดงผลกระทบทางชีวภาพจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งอาศัยการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ไมโครเวฟ ในกลุ่ม non-ionizing โดยมีพลังงานไม่มากพอในการเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางชีวภาพที่ไม่ใช่ความร้อน โดยเฉพาะระบบประสาทซึ่งเป็นอวัยวะทางไฟฟ้าที่มีภาวะไม่เสถียร ร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นแหล่งแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใกล้กับศีรษะมากที่สุด อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทางระบบประสาท ได้แก่ ความผิดปกติของรหัสยีน ความผิดปกติของ blood-brain barrier การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเซลล์ รบกวนเมตทาโบลิซึมและพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ทางประสาทและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบชั่วคราว โดยเฉพาะอาการปวดศีรษะที่พบบ่อยที่สุด สิ่งสำคัญคือ ควรมีมาตรการในการป้องกันที่ชัดเจน แม้ว่าปัจจุบันความรู้ด้านผลกระทบทางชีวภาพของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ายังไม่มีการสรุปที่ชัดเจน 

 

Abstract

As the mobile phone responds to modern lifestyle and makes life convenience, its use has increased greatly. On the other hand this technology could affect humans. This article reviews the biological effecs from this equipment. The functioning of a mobile phone is to generate microwave frequency radiation (MFR) which is non-ionizing radiation. This MFR is low energy and not enough to induce heat. So, MFR affecet biological system by non-thermal effects. The mobile phone is a source generated electromagnetic radiation close to the user’s head. Thus, the neurological system, which is a non equilibrium electrical organ, can be subject to alteration such as effects to the genetic modification, blood brain barrier, cell structure change, metabolism interference and abnormal electroencephalography pattern, etc. The mobile phone effect is transient change in term of function and behavior of users. Headache is the most frequently occurring symptom in users. At present, the knowledge of biological effect of electromagnetic radiation is still inconclusive. Therefore, preventive strategies should be performed.


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-08-16

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)