การผ่าตัดเส้นประสาทเวกัส และตัดกระเพาะส่วนปลาย(บิลล์รอธ II)โดยวิธีการส่องกล้อง

Authors

  • วุฒิชัย ธนาพงศธร
  • วชิระ โรจน์พิศาลวงศ์
  • สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

Keywords:

การผ่าตัดเส้นประสาทเวกัสและตัดกระเพาะส่วนปลาย, บิลล์รอธ II

Abstract

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 62 ปี ได้รับการผ่าตัดเส้นประสาทเวกัสและกระเพาะส่วนปลาย(บิลล์รอธ II)โดยวิธีการส่องกล้องที่วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2536 ผู้ป่วยมีประวัติปวดท้องใต้ลิ้นปี่และอาเจียนมากนานกว่า 2 เดือน ได้ตรวจด้วยกล้องส่องทางเดินอาหารส่วนบนและผลจากการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา พบขนาดแผลเรื้อรังที่ดูโอดีนัมขนาด 10 x 10 มม. และมีการอุดตันบางส่วนของลก้ามเนื้อหูรูดไพลอรัสด้วย การผ่าตัดใช้โทรคาร์ 5 ตัวใส่เข้าไปในช่องท้อง (5 มม. 2 ตัว, 10 มม. 2 ตัว, 18 มม. 1 ตัว) เมื่อผ่าตัดเส้นประสาทเวกัสเสร็จแล้วจึงตัดกระเพาะส่วนปลาย โดยตัดส่วนแอนทรัมออกจากตัวของกระเพาะอาหารด้วยเครื่องมือ Endo-linear-cutter(ELC) 60 แล้วยกส่วนแอนทรัมขึ้น ตัดโอเมนตัมที่เกาะติดอยู่ทางด้านส่วนโค้งทั้ง 2 ด้าน จนกระทั่งถึงดูโอดีนัมส่วนต้น ตัดดูโอดีนัมส่วนต้นด้วย ELC 35 หลังจากนั้นก็เริ่มต่อกระเพาะกับลำไส้เจจูนัม โดยใช้ผนังด้านข้างต่อกันและอยู่หน้าต่อลำไส้ใหญ่ ใช้ ELC 60 เป็นตัวเย็บและตัดต่อ รูเปิดของรอยต่อถูกเย็บปิด 2 ชั้น โดยเย็บต่อเนื่องกัน เอาส่วนของแอนทรัมที่ถูกตัดออกจากช่องท้องในตำแหน่งโทรคาร์ 18 มม. ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จดีไม่พบอาการแทรกซ้อน หลังจากได้ติดตามผล 3 เดือนและ 6 เดือน ผู้ป่วยไม่มีอาการปวดท้องหรือโรคแทรกซ้อนอื่นใด อย่างไรก็ตาม วิธีการผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้องนี้ควรจะต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการมาตรฐานแบบเปิดผนังหน้าท้องด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Case Report/Series (รายงานผู้ป่วย)