มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด น็อน-ฮอดจ์กินส์ ของจมูกและไซนัสที่มาพบแพทย์ด้วยอาการมีก้อนที่ผนังกั้นกลางจมูก

Authors

  • นิรันดร์ หุ่นฉายศรี

Keywords:

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดน็อน-ฮอดจ์กินส์, non-hodgkin's lymphoma

Abstract

ได้รายงานผู้ป่วย 1 ราย มาด้วยอาการมีก้อนในจมูกด้านขวาที่บริเวณด้านหน้าของผนังกั้นกลางจมูก ภายหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด น็อน ฮอดส์กินส์ (Non-Hodgkin's lymphoma) โดยการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาแล้ว ได้ทำการตรวจค้นเพิ่มเติมพบว่ารอยโรคยังไม่ลุกลามไปที่อื่น หลังจากให้ยาเคมี CHOP regimens 8 ครั้ง รอยโรคที่ผนังกั้นกลางจมูกหายไป แต่พบรอยโรคด้านในของจมูกด้านซ้ายและ maxillary sinus ทางด้านซ้ายแทนที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาใหม่ โดยยาเคมีสูตรเดิมและฉายแสงก็ไม่ดีขึ้น รอยโรคลุกลามสู่ลูกตาและ maxillary sinus ด้านขวาด้วย จึงเปลี่ยนเป็นยาเคมีสูตรใหม่ ระยะเวลาในการติดตามดูแลผู้ป่วยนาน 3 ปีเศษ ผู้ป่วยไม่กลับมาพบแพทย์อีก

Downloads

How to Cite

1.
หุ่นฉายศรี น. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด น็อน-ฮอดจ์กินส์ ของจมูกและไซนัสที่มาพบแพทย์ด้วยอาการมีก้อนที่ผนังกั้นกลางจมูก. J Med Health Sci [Internet]. 2008 Feb. 18 [cited 2024 Jun. 16];1(2). Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmhs/article/view/62248

Issue

Section

Case report/Case series (บทความรายงานผู้ป่วย)