โครงสร้างของพันธะไดซัลไฟด์ของโปรตีนในมูกคอปากมดลูก

Authors

  • โกสุม จันทร์ศิริ

Keywords:

พันธะไดชัลไฟด์, มูกคอปากมดลูก, โปรตีน

Abstract

หลังจากทำลายพันธะไดซัลไฟด์ของโปรตีนในมูกคอปากมดลูกโดยใช้ β-mercaptoethanol พบว่า โปรตีนที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้แก่โปรตีนที่มีขนาดเล็กลงหลังจากที่พันธะไดซัลไฟด์ถูกทำลาย กลุ่มที่สองได้แก่โปรตีนที่มีขนาดเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทำปฏิกิริยากับ β-mercaptoethanol กลุ่มสุดท้ายได้แก่โปรตีนที่มีขนาดไม่เปลี่ยนแปลง ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า โปรตีนในมูกคอปากมดลูกถูกเชื่อมกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์ 2 ชนิด คือ ชนิดที่เกิดภายในโปรตีน และชนิดที่เกิดระหว่างโปรตีน พันธะไดซัลไฟด์ทั้งสองชนิดนี้เป็นพันธะที่สำคัญในการยืดเหนี่ยวและการคงสภาพของโครงสร้างของโปรตีนในมูกคอปากมดลูก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-04-17

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)