การศึกษาตำแหน่งของการเกิด DNA replication โดยวิธี Non-isotopic

Authors

  • จินตนา โตเจริญธนาผล

Keywords:

DNA, replication, Non-isotopic

Abstract

การศึกษาตำแหน่งของการเกิด replication ของ DNA โดยการใช้วิธี BrdU pulse labelling ร่วมกับการเตรียม interphase halo จากเซลล์ที่ได้ผ่านการติดฉลากด้วย BrdU จะพบว่า DNA จะมีลักษณะเป็น loop ที่อยู่ล้อมรอบ nuclear matrix 90% ของ DNA ที่สร้างขึ้นในระยะเวลาสั้นๆจะอยู่ในบริเวณของ matrix ของนิวเคลียส แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น DNA ที่ติดฉลากด้วย BrdU จะกระจายไปทั่วบริเวณของ DNA loop ซึ่งแสดงให้เห็นว่า replication ของ DNA นั้น จะเกิดขึ้นที่ matrix ก่อนแล้วจึงเคลื่อนต่อไปยังส่วนของ halo ที่อยู่รอบนอกของ DNA matrix

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-04-18

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)