ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับแมกนิเซียม

Authors

  • วิไล รัตนตยารมณ์

Keywords:

แมกนีเซียม

Abstract

แมกนีเซียม(Mg)เป็นเกลือแร่   ประจุบวกที่พบอยู่ภายในเซล  ขณะที่เติบโตเต็มที่จะพบ Mg อยู่ในร่างกายรวมทั้งสิ้น 25 g  ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดถูกเก็บไว้ที่กระดูก,  น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์สะสมอยู่ที่น้ำเลือด  โดยปกติมนุษย์ต้องการ Mg  วันละ 350 mg                                                                                                                                                                                      แมกนิเซียมเป็นตัวกระตุ้นที่จำเป็นต่อเอมไซม์ถึง 300 ชนิด   ในเอมไซม์เหล่านี้สำคัญต่อการใช้พลังงานในรูป  ATP  ในขบวนการใช้พลังงานที่สำคัญ  เช่น  ขบวนการเคลื่อนย้ายสารผ่านเยื่อหุ้มเซล,  การกระตุ้นระบบประสาท,  การหดตัวของกล้ามเนื้อ,  การสังเคราะห์โปรตีน,  กรดนิวคลีอิค  และไขมัน   ภาวะขาดแมกนีเซียมมีอาการที่ชี้เฉพาะที่พอสังเกตได้คือ  การปวดเกร็งกล้ามเนื้อ   โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง,  หนังตากระตุก, ปวดหัวใจ,  เคลื่อนไส้อาเจียนและในระหว่างตั้งท้องมีผลให้ฟันผุ,  กล้ามเนื้อเกร็ง,  ภาวะครรภ์เป็นพิษ

Magnesium (Mg) is the most abundant intracellular cation in the human body. The amount of Mg in the body is about 25 g . The skeleton contains more than 50 % of the total body Mg; less than 1% is extracellular. Normally human demands Mg 350 mg  per day .                                                                                                                                                                                Magnesium is an essential activator  of  about 300 different enzymes, among others enzyme systems using ATP for a substrate. Thus Mg is important  in several energy demanding process such as cell membrane permeability , neuromuscular excitability , muscle contraction , protien, nucleic acid and fat synthetic . Mg -deficiency produces typical sypmtoms calf cramps , heart attacks, nausea and during pregnancy induces dental carier ,muscle cramps, preeclampsia.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)