ประสาทหูเสื่อมจากวัยชรา

Authors

  • จีรนันท์ สินธุรัตเวช

Keywords:

ประสาทหูเสื่อม

Abstract

ประสาทหูเสื่อมจากวัยชรา เป็นโรคประสาทหูเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในผุ้ใหญ่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของระบบการได้ยินที่เป็นไปตามวัย  ประสาทหูเสื่อมจากวัยชราแบ่งได้เป็น 4 ประเภท  ตามลำดับ  การเปลี่ยนแปลง  ทางพยาธิสภาพ ได้แก่ 1. Sensory presbycusis  2. Neural presbycusis  3. Strial   presbycusis 4.  Mechanical  presbycusis  ลักษณะของการสูญเสียการได้ยินในระยะแรกเริ่มมีการสูญเสียการได้ยินที่มีความถี่สูงก่อน(มากกว่า 2000 Hz.)  หลังจากนั้นจึงค่อยๆมีการสูญเสียการได้ยินที่ความถี่อื่นๆลักษณะกราฟการได้ยิน   และระดับการได้ยิน  จะใกล้เคียงกันในหูทั้ง 2 ข้าง   ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้ยา  หรือการผ่าตัด   ดังนั้นวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้แก่   การใส่เครื่องช่วยฟังที่มีประสิทธิภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน

Presbycusis is one of the most common sensorineural disorders in adults. The cause of the presbycusis is due to aging process in the auditory system. The presbycusis was classified into four distinct types of underlying  pathologic  changes in the aging ear  1) Sensory presbycusis ; 2) Neural presbycusis ; 3) Strial   presbycusis ; 4)  Mechanical  presbycusis .  The hearing  loss in first occured in the high frequency  (> 2000 Hz) then it progressive losses in all frequencies. The characteristic of the audiometric patterns are bilateral symmetrical hearing loss. Nowsday,there is no satisfactory treatment for presbycusis both medical  and surgical  treatment. The proper managements of  presbycusis are the effective use of the hearing aids and the aural rehabilitation.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)