การเตรียมโปรตีนแอนติเจนจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei และความเป็นไปได้ในการวินิจฉัยโรคเมลลิออยโดลิส

Authors

  • สุภิญญา พงษ์สังข์
  • ปัทมา เอกโพธิ์

Keywords:

Burkholderia pseudomallei, โรคเมลลิออยโดลิส

Abstract

โปรตีนแอนติเจนที่ถูกปล่อยออกนอกตัวเชื้อ Burkholderia pseudomallei ผสมอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวที่เตรียมให้ปราศจากโปรตีน ซึ้งใช้ศึกษาในการทดลองนี้ เรียกว่าculture filtrate แอนติเจนที่เตรียมได้ มีความเข้มข้นของโปรตีน วัดได้ 2 มก/มล เมื่อนำโปรตีนแอนติเจนนี้มาใช้ทดสอบหาปริมาณแอนติบอดี้ในน้ำเหลืองของคนไข้เมลลิออยโดสิส และในคนปกติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในบริเวณชุกชุมของโรค พบว่ามีความไว 80 % และความจำเพาะ 90.6 % จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าแอนติเจนที่เตรียมได้จากการทดลองนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ในการวินิจฉัยโรคเมลลิออยโดสิส The protein concentration of culture filtrate antigen (CF antigen) of Burkholderia pseudomallei prepared in this study was 2 mg/ml. The CF antigen was used for detecting the antibody level of malioidosis patients and normal sera from endemic area. The sensitivity and specificity was found to be 80 % and 90.6% respectively.the study showed that the CF antigen has a potential used in diagnosis of melioidosis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2008-08-18

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)