การศึกษาพิษวิทยาเฉียบพลันของนมผึ้ง

Authors

  • วิไล รัตนตยารมณ์
  • สุภาภรณ์ พงศกร

Keywords:

พิษวิทยา, นมผึ้ง

Abstract

ทำการศึกษาพิษเฉียบพลันของนมผึ้ง โดยการป้อนนมผึ้งในหนูถีบจักร และหนูขาวขนาด 1, 2.5, 5 กรัมต่อกิโลกรัม โดยการตรวจวัดน้ำหนักสัตว์ทดลอง และสังเกตพฤติกรรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ไม่พบความผิดปกติของน้ำหนักและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จากนั้นฆ่าหนูแล้วชันสูตร และตรวจวัดขนาดของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปอด, หัวใจ, ตับ, ไต และม้าม ไม่พบว่าแตกต่างจากกลุ่มควบคุม โดยเฉพาะตับถูกนำมาศึกษาทางด้านจุลกายวิภาคด้วยการย้อมสีเอช แอนด์ อี ไม่พบว่ามีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากกลุ่มควบคุม จึงอาจสรุปได้ว่านมผึ้งที่ขนาดสูง 5 กรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่สูงที่สุดในการทดลองนี้ ไม่แสดงพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลองหนูถีบจักร และหนูขาว The study on acute toxicity of royal jelly was done with mice and rats at dose 1, 2.5, 5 g/kg by measuring weight gain and observing behavior for 1 week. All these three doses did not change both body weight and behavioral sign of animals. Necropsy finding was done for examination of the morphological changes and organ weight including heart, lung, liver, kidney and spleen. They were not significant difference from the control group. The liver was cut and stained with H&E for histopathological study. There was no structural change when compare with the control group. It is suggested that royal jelly at 5 g/kg did not show the acute toxic effect on both rats and mice in this experiment.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)