แอนเน็คซิน

Authors

  • พรรณี หนูซื่อตรง

Keywords:

แอนเน็คซิน

Abstract

annexins เป็นกลุ่มของ Ca2+ -dependdent phospholipid binding proteins แต่ละชนิดประกอบด้วย    homologous amphiphilic ∞-helices ของกรดอะมิโน 4-6 สาย  น้ำหนักโมเลกุลประมาณ  32000-39000  กลไกการออกฤทธิ์เริ่มจากปริมาณแคลเซียมไอออนที่เพิ่มขึ้นไปเร่งให้  annexins จับกับขั่วลบของ phospholipid ทำให้มีการจัดเรียงตัวใหม่เป็น trimers, hexamers และ  higher aggregates  แผ่ขยายไปรอบๆ  receptors มีผลยับยั้งการทำงานของ  phospholipid binding proteins เช่น  การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์  phosphokinase C (PKC) และ  phospholipase(PLasese)  ในปฏิกิริยาการกระตุ้นCI¯ conductance  และยังมีผลต่อปฏิกิริยาอื่นๆได้แก่ยับยั้งการแข็งตัวของเลือดทำให้เกิดกระบวนการ excytosis ของฮอร์โมนและสารสื่อประสาท

The annexins are a family of Ca2+ -dependdent phospholipid binding proteins. Each annexin, molecular weight 32000-39000,is composed of 4-6 homologous amphiphilic ∞-helices, It acts by binding to the annionic phospholipid surface in elevation of Ca2+ concentration then organizes into trimers, hexamers, and higher aggregates; and ultimately forms an extended hexagonal array around the target protein (s) . The resultant inhibits phospholipid binding proteins such as inhibition phosphokinase (PKC) and phospholipase(PLasese) in activated CI¯ conductance and in other reaction : anticoagulant, hormone and neurotransmitter excytosis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)