บทบาทของ Langerhans cells ในการติดเชื้อ HIV

Authors

  • ธีรพร ชินชัย

Keywords:

langerhans cells, HIV

Abstract

การติดต่อของเชื้อ HIV-1 ทางเพศสัมพันธ์ จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในการนำไปสู่การเป็น  AIDS พบว่า Langerhans  cells บริเวณผิวหนัง และ  dendritic cells เป็นเซลล์ที่เกิดการติดเชื้อ HIV มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เพราะ นอกจาก  LCs จะพบเป็นปริมาณมากที่สุดในประชากรของ epithelial cells  บริเวณ  genital tract ของผู้หญิงแล้ว  LCs ยังเป็นเซลล์พวกเดียวที่มี CD4 molecules  ซึ่งจัดเป็นเป้าหมายหลักในการติดเชื้อ HIV ด้วย  Viral  replication สามารถแสดงให้เห็นได้จากการตรวจพบ HIV-DNA และ  RNA ใน  LCs ที่ติดเชื้อ  บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่า  LCs ของ genital  mucosae จัดเป็นเป้าหมายแรกในการติดเชื้อ HIV ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์ และ LCs จะมีส่วนร่วมในการนำเชื้อ HIV ไปให้กับ  T-cell  ได้อีกหลายตัว  ซึ่งเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การเป็น  AIDS ในผู้ป่วย HIV  seropositive ได้ในที่สุด

Herterosexual transmission of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infection has become a major risk factor for the  development of acquired immunodeficiency  syndrome (AIDS) . Epidermal  Langerhans cells (LCs) and their related dendritic cells appear to be the most infectable cells in this mode of transmission because LCs are  not only the most population of resident epithelial cells of female ganital tract but also the only cells expressing CD4  molecules which are possible target for HIV infection. Viral replication was demonstrated by detecting of HIV-DNA and RNA in  infected LCs. IN this review, We discuss the posibility that LCs of  genital mucosae are among the first targets of  HIV infection following sexual intercourse and can be involved in the transmission of virus to many T cell. This event ultimately leads to AIDS in HIV seropositive patients.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)