การเตรียมหัวใจก่อนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Authors

  • อารีย์ กันตชูเวสศิริ

Keywords:

การเตรียมหัวใจ, ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Abstract

กลไกการเตรียมหัวใจก่อนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน มี 4 ประการ คือ การเปิดวงจรเส้นเลือดเชื่อมต่อเส้นเลือดหัวใจ, การหลั่ง adenosine กระตุ้น A-adenosine receptors,การได้รับยาต้านเกร็ดเลือด และยาขยายเส้ยเลือดหัวใจ รวมทั้งส่วนประกอบของลิ่มเลือดอุดตันเอง ซึ่งกลไกเหล่านี้จะเกิดขึ้นและมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกนามาก่อน ทำให้ลดการเกิดหรือลดขนาดของกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ มีผลป้องกันโรคแทรกซ้อน และการพยากรณ์โรคจะดีกว่าในกลุ่มผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่ไม่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกนำมาก่อน ผลจาความเข้าใจในกลไกต่างๆข้างต้น จะช่วยแพทย์ในการเลือกหนทางรักษาและการพยากรณ์โรคที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยได้ Four mechanisms of preconditioned heart in acute myocarial infarction (AMI) consist of coronary collaterals opening, stimulation of A₁-adenosine receptors, antiplatelet including antiischemic regimens, and composition of coronary thrombi. These mechanisms protect heart against AMI or limit infarct size , leading to less complications and better outcomes in the patients who have perinfarcion angina when compared with those without preinfarction angina. Understanding these sequences may help physicians to select the appropriate regimens and strategies to individualize therapy and achieve better outcomes.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)