การให้เลือดหรือสารน้ำทดแทนเลือด

Authors

  • วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์

Keywords:

การให้เลือด, สารน้ำทดแทนเลือด

Abstract

การให้เลือดหรือสารน้ำทดแทนเลือดในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้งข้อดี,ข้อเสีย แต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าจะให้อย่างไรหรือให้ในผู้ป่วยในภาวะอย่างไรบทความนี้จะมีการแนะแนวทางในการพิจารณาให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและในภาวะที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าเลือดใช่ว่าจะมีแต่ประโยชน์เท่านั้นแต่กลับมีข้อเสียหลายอย่าง โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ติดมากับเลือดเช่น เชื้อโรคเอดส์ หรือไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น In the present time, blood and substitutes are used widely to transfuse to the patient. However there are either advantage or disadvantage to give to the patient. Blood and its components should be transfuse to the appropriate case, because blood tranfusion can result in a number of serious complications including death. Recently, acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), viral hepatitis are remain the major infectious risk of transfusion.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)