โรควัวบ้า

Authors

  • วรรณา ผู้มีโชคชัย

Keywords:

โรควัวบ้า

Abstract

โรควัวบ้าหรือ Mad com disease มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรคบีเอสอี (BSE, bovine spongifrom encephalopathy) เกิดจากการติดเชื้อพรีออน (prion) ซึ่งมีส่วนประกอบเป็นโปรตีนเพียงอย่างเดียว การระบาดของโรควัวบ้าหรือบีเอสอีพบมากในประเทศอังกฤษและเป็นสาเหตุการตายของวัวเป็นจำนวนมาก วิธียืนยันการติดเชื้อในปัจจุบันได้จากการชันสูตรเซลล์สมองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดการติดเชื้อ ไม่พบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการอักเสบในสัตว์ที่เป็นโรคนี้ จากการตรวจหาเชื้อก่อโรคในอวัยวะต่างๆพบว่าสามารถตรวจพบเชื้อได้ในสมอง,ไขสันหลัง และเรตินา ไม่พบเชื้อในส่วนที่เป็นเนื้อวัวและน้ำนม เร็วๆนี้มีรายงานว่าการเป็นโรคซีเจดี (Creutzfeldt-Jasease) ในคนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคบีเอสอีในวัว Mad com disease or BSE, bovine spongifrom encephalopathy is caused by infecttious agent,prion, which is composed of a protein alone. In Englang, a large number of cattle are infected with this prion and show several neurological symptoms. All infected cattle die because there is still no treatment for this disease. The diagnosis of BSE in cattle is confirmed by microscopic examination of brain tissues post mortem. The brain tissues are shown to have sponge - like appearance and are infiltraed with amyloid plaque. There is no immune response and inflammation occurred in infected animal. The BSE agent has been found only in brain tissue, spinal cord and retina of cattle affected with BSE. It has not been found in meat or milk. Recently, UK government ministers announced the possible link between BSE in cattle and CJD(Creutzfeldt-Jasease)in human

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)