ข้อแทรกซ้อนจากการให้ opioid ทางไขสันหลัง

Authors

  • จิรวรรณ บุญบรรจง

Keywords:

opioid, ไขสันหลัง

Abstract

ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การให้ opioids ทางไขสันหลังเพื่อระงับปวดเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากระงับปวดได้ดีและใช้ยาขนาดน้อย อย่างไรก็ตามอาจเกิดข้อแทรกซ้อนต่างๆขึ้นได้เช่น อาการคัน คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะคั่ง และกดการหายใจ เป็นต้น ข้อแทรกซ้อนส่วนใหญ่ขึ้นกับขนาดยาที่ใช้และพบได้บ่อยเมื่อใช้ยาทาง intrathecal ในผู้ป่วยที่ได้รับยา opioid เป็นประจำจะพบข้อแทรกซ้อนดังกล่าวน้อย ข้อแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดผ่านทาง opioids และ non-opioid receptors The introduction of intraspinal opioids is one of the most important break-throughs in pain management in the last two decades. Profound antinocieption is optained with dose much smaller than would be required if administered systemically. However the four classisc side effects are pruitus, nausea and vomiting, urinary retention and respiratory depression may occur. Most side effects are dose-dependent and may be morecommon if the opioid is administered intrathecally. Side effects are less common in patients chronically exposed to opids. Some side effects are madiated via interaction with specific opioid receptors while others are not.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)