การวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสในระยะแรกเริ่มโดยเทคนิค PCR

Authors

  • จันทนา เมฆสีประหลาด

Keywords:

เลปโตสไปโรซิส, PCR

Abstract

การวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสในระยะแรกเริ่มด้วยการตรวจพบเชื้อหรือชิ้นส่วนของตัวเชื้อเลปโตไปรา ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยเทคนิคการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (polymerase chain reaction, PCR) primer ที่เลือกใช้สำหรับเทคนิค PCR มีหลายชนิดเช่น primer A/B และ primer C/D ที่มีความจำเพาะกับ 16S rRNA ของเลปโตสไปรา primer G1/G2 และ primer B64-1/B64-11 ที่มีความจำเพาะกับ pathogenic leptospirral DNA และ primer ชนิดอื่นๆที่มีความจำเพาะกับเลปโตสไปราบาง serovar และ serovars ที่ใกล้เคียงกัน เทคนิค PCR ที่พัฒนาขึ้นเหล่านี้ไม่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่นำมาทดสอบและมีความไวสามารถตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราในสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นโรคเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส An early diagnosis for Leptospira spp, the causative agent of leptospirosis, was developed on the basis of the polymerase chain reaction (PCR). Various primers were used to amplify specific leptospiral DNA, for examples, primer A/B and primer C/D used for amplifying specific Leptospira rrs (16S rRNA) gene. Prime G1/G2 and B64-1/B64-11 were used for amplifying specific pathogenic leptospiral DNA. The other primers could amplifying serovar-specific DNA and DNA of closely related serovars. The assay was able to detect as few as 10 bacteria. In additioing , PCR technique was evaluated for the detection of leptospires incilnical samples from patients and animals with acute lepospiral infection.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)