การผ่าตัดโครงสร้างของกล่องเสียง

Authors

  • ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์

Keywords:

กล่องเสียง

Abstract

การผ่าตัดโครงสร้างของกล่องเสียง มีผลทำให้สายเสียงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพื่อปรับแต่งให้เสียงดีขึ้น หรือใกล้เคียงเดิม สายเสียงถูกทำให้เคลื่อนเข้าใกล้กันหรือห่างออกจากกัน มีความหย่อนตัวหรือตึงตัวขึ้นตามต้องการ ใช้ในการรักษาโรคที่แตกต่างกันไป ได้นำเสนอวิธีการผ่าตัด ข้อบ่งชี้ ภาวะแทรกซ้อน ตลอดจนผลการผ่าตัดโครงสร้างของกล่องเสียงเอาไว้ในหลากหลายรูปแบบ Larygeal framework surgery can change vocal fold characters for the improvement or restoration ofvoice. Vocal folds can be closed together or seperrated from each other. They are also performed to be loose or tense depending on desire in the varieties of diseases. The surgical procedures, indications, complications and results are reviewed.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)