เบาหวานและอาการทางผิวหนัง

Authors

  • ปิติ พลังวชิรา
  • ปราณี พลังวชิรา
  • ทวีรัตนา บวรรัตนเวช

Keywords:

เบาหวาน, อาการทางผิวหนัง

Abstract

เบาหวานทำให้เกิดอาการแสดงทางผิวหนังหลายชนิด ซึ่งอาจจะเป็นผลจากโรคเบาหวาน เช่น การติดเชื้อทางผิวหนัง อาการคันทั่วตัว หรือเกิดจากกลุ่มโรคซึ่งพบอาการเบาหวานร่วม เช่น ภาวะ hemochromatosis, PCT(porphyria cutanea tarda) หรือผลข้างเคียงจากยาที่ผู้ป่วยได้รับ และอาการแสดงทางผิวหนังจะรักษาได้ผลเมื่อสามารถควบคุมอาการเบาหวาน Diabetic mellitus is a metabolic disorder characterized by disturbances in traffic of fuels, primarily as affected by insulin. Certain cutaneous disorders occur in diabetic patients specifically in relation to hyperglycemia and hyperilpidemia such as hemochromatosis, porphyria cutanea tarda etc., and are reversible when these abnormalities are corrected. Consideration of cutaneous manifestation of diabetes may be divided into those that accompany acute metabolic derangements and those that correlate with the presencr of chronic degenerative complications. In addition, there are dermatologic disorders that occur more frequently in diabetics but that do not correlate with either acute metabolic derangements or degenerative changes.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

Review Article (บทความวิชาการ)